Vận tải nội địaCông Ty I.H.T là một nhà cung cấp vận tải nội địa chuyên nghiệp . Chúng ta có riêng đội xe container và xe tải ,đồng thời hợp tác với nhiều công ty vận tải khác trên khắp nước VN.