IMPORT OF USED MACHINERY, EQUIPMENT AND TECHNOLOGICAL LINES

23 November 2016

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

01 September 2016

I.H.T公司總經理薛瑤芳女士獲得由平陽台商會頒發的“感謝狀”。

2015年12月20日


I.H.T公司總經理薛瑤芳女士獲得由平陽台商會頒發的“感謝狀”,祝賀

擔任“平陽省台商會”與“平陽省海關總局舉辦”座談會議的現場翻譯

2015年10月30日

【海關座談】

感謝平陽省海關總局阮局長率領平陽各區域海關局長共16人與平陽台商座談.

中除解釋最新海關新法外.也一一回答每個會員所提問的問題.

這是商會今年第二次與海關局辦理座談會.感謝台辦處梁處長 馮組長及所有參加的會員.有你們的參與商會所辦理的會議才可以圓滿.再次感謝.

陪同台商會送中秋月餅給平陽省海關局長

2015年9月14日


陪同台商會送中秋月餅給平陽省海關局長

I.H.T柬埔寨分公司將搬遷到新址

2015年9月7日


2015年9月起,在金邊I.H.T 分公司換新辦公室

181室, 1樓, G棟,金邊柏威夏Shihanouk CenterStreet Sothearous角落, KhanChomkarmon ,金邊,柬埔寨